Mitä on välttelevä kiintymyssuhde?

Välttelevä kiintymyssuhde on yksi neljästä kiintymyssuhdemallista, joita ihmisillä voi olla. Tämä tyyppi ilmenee siten, että henkilö välttää läheisyyttä ja intiimiyttä muiden ihmisten kanssa. Välttelevästi kiintyneet voivat kokea epämukavuutta, kun he ovat liian lähellä toisiaan, ja saattavat työntää pois niitä, jotka yrittävät lähestyä heitä. Tämä artikkeli käsittelee syitä, seurauksia ja mahdollisuuksia muuttua välttelevässä kiintymyssuhteessa.

Välttelevä kiintymyssuhde
Välttelevä kiintymyssuhde

Mistä välttelevä kiintymyssuhde johtuu?

Välttelevän kiintymyssuhteen juuret löytyvät varhaislapsuudesta. Lapsi ei ole saanut tarvitsemaansa läheisyyttä ja turvaa hoitajiltaan. Hänen tunteitaan on voinut vähätellä tai niiden ilmaiseminen tai tarpeiden esilletuonti ei ole ollut hyväksyttyä. Tämän seurauksena lapsi oppii välttämään tunteidensa ilmaisemista ja läheisyyttä. Tällainen malli voi jäädä pysyväksi myös aikuisikään asti.

Välttelevien kiintymyssuhteiden juuret voivat löytyä myös muista tekijöistä, kuten traumatisoivista kokemuksista lapsuudessa, esimerkiksi vanhempien erosta, läheisen kuolemasta tai hyväksikäytöstä. Myös vanhemmat, jotka ovat itse välttelevästi kiintyneitä, liian kriittisiä tai vaativia, tai emotionaalisesti poissaolevia voivat aiheuttaa lapselle välttelevän kiintymyssuhteen.

Välttelevän kiintymyssuhteen vaikutukset

Välttelevät kiintymyssuhteet voivat vaikuttaa negatiivisesti moniin elämänalueisiin, kuten ihmissuhteisiin ja työelämään. Välttelevästi kiintyneillä henkilöillä on usein vaikeuksia luottaa muihin ihmisiin ja avautua heille. He saattavat vältellä läheisyyttä ja intiimiyttä, mikä voi johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen.

Välttelevät kiintymyssuhteet voivat myös aiheuttaa ahdistusta, masennusta, päänsärkyä ja muita fyysisiä oireita. Työelämässä välttelevät kiintymyssuhteet voivat ilmetä haasteina tiimityöskentelyssä ja kommunikaatiossa.

Merkkejä välttelevä kiintymyssuhde

Tämän tyyppisessä kiintymyssuhteessa on useita merkkejä, jotka voivat auttaa sen tunnistamisessa:

  • Emotionaalinen etäisyys: Välttelevässä kiintymyssuhteessa olevat henkilöt pitävät usein tunteensa sisällään ja pyrkivät välttelemään syvää emotionaalista yhteyttä muihin ihmisiin. He voivat tuntua etäisiltä ja vaikeasti tavoitettavilta tunnetasolla.
  • Riippumattomuus: Välttelevät yksilöt korostavat usein itsenäisyyttä ja itsenäisyyttä. He saattavat olla vastahakoisia tai epäröiviä pyytämään apua tai tukea toisilta, ja he saattavat pyrkiä selviytymään omista ongelmistaan ilman apua.
  • Vaikeudet sitoutumisessa: Ihmiset, joilla on välttelevä kiintymyssuhde, saattavat kokea vaikeuksia sitoutua pitkäaikaisiin suhteisiin, kuten romanttisiin suhteisiin. He voivat pelätä, että sitoutuminen tekee heistä liian riippuvaisia toisista tai rajoittaa heidän vapauttaan.
  • Tarve itsenäisyydelle: He voivat korostaa tarvettaan säilyttää oma tilansa ja vapautensa suhteessa. Tämä voi ilmetä tarpeena olla yksin usein tai viettää aikaa omien harrastustensa ja intressiensä parissa.
  • Välttely emotionaalisista keskusteluista: Välttelevät yksilöt voivat vältellä syvällisiä keskusteluja ja ilmaista tunteitaan. He saattavat reagoida tunteellisiin tilanteisiin välttelevästi tai yrittää välttää konflikteja.
  • Pelko liiallisesta sitoutumisesta: He saattavat pelätä, että liiallinen sitoutuminen toiseen henkilöön tekee heistä haavoittuvaisia tai alttiita pettymyksille. Tämä voi johtaa heidän välttelemään lähempää sitoutumista suhteissaan.
  • Epäluuloisuus: Välttelevät yksilöt saattavat olla epäluuloisia toisten aikomuksista ja tunteista. He saattavat epäillä, että toiset pyrkivät hyödyntämään heitä tai tulemaan liian lähelle.

Välttelevä kiintymyssuhde

Miten välttelevän kiintymyssuhteen voi muuttaa?

Välttelevä kiintymyssuhde ei ole lopullinen kohtalo, vaan se on mahdollista muuttaa. Se vaatii kuitenkin aikaa ja työtä. Välttelevästi kiintyneen henkilön on opittava luottamaan muihin ihmisiin ja avautumaan heille. Hän on myös opittava hyväksymään läheisyyden ja intiimiyden tunteet.

Tähän päästäkseen välttelevästi kiintyneen henkilön tulisi ensin tiedostaa oma käyttäytymisensä ja sen syyt. Terapiassa voi käsitellä lapsuuden tapahtumia ja oppia uusia tapoja ilmaista tunteitaan ja tarpeitaan. Myös mindfulness-harjoitukset voivat auttaa lis äämään tietoisuutta omasta sisäisestä maailmasta ja oppimaan hyväksymään omia tunteita.

Välttelevän kiintymyssuhteen muuttaminen vaatii sitoutumista ja kestävyyttä, mutta se voi johtaa merkittäviin positiivisiin muutoksiin elämässä. Askel askeleelta välttelevästi kiintyneet voivat löytää uusia tapoja rakentaa merkityksellisiä ihmissuhteita ja kokea syvempää yhteyttä toisiin ihmisiin.

Päätelmä

Välttelevä kiintymyssuhde on kiintymyssuhdetyyppi, jossa henkilö välttelee läheisyyttä ja intiimiyttä. Tämä malli voi aiheutua varhaislapsuuden kokemuksista, joissa läheisyys ja turva eivät ole olleet saatavilla. Välttelevät kiintymyssuhteet voivat vaikuttaa negatiivisesti moniin elämänalueisiin, mutta muutoksia on mahdollista saavuttaa terapian, mindfulness-harjoitusten ja sitoutumisen avulla. On tärkeää tiedostaa oma käyttäytymismalli ja sen syyt, jotta voi aloittaa työn kohti syvempää yhteyttä ja läheisyyttä muiden ihmisten kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *