DDP toimitusehto

DDP-toimitusehto, joka tunnetaan myös nimellä ”Toimitettu tullit maksettuina”, on yksi Incoterms-sääntöjen määrittelemistä toimitusehdoista kansainvälisessä kaupassa. Se asettaa selkeät velvoitteet myyjälle ja ostajalle liittyen tullien ja kuljetuksen hoitamiseen.

DDP toimitusehto
DDP toimitusehto

DDP-toimitusehdon tärkeimmät piirteet

 • Toimituspaikka: Myyjä on vastuussa tavaran kuljettamisesta ja toimittamisesta sovittuun määräpaikkaan. Tämä paikka on tarkasti määritelty sopimuksessa ja voi olla esimerkiksi ostajan varasto tai tehdas.
 • Tullien ja veron maksaminen: DDP edellyttää, että myyjä vastaa kaikista tuontitulleista, veroista ja muista maahantuontimaksuista. Myyjä huolehtii tullimuodollisuuksista sekä maksaa kaikki niihin liittyvät kulut ja velvoitteet.
 • Riskin siirto: Riski tavaran vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta säilyy myyjällä aina siihen asti, kunnes tavara on saapunut sovittuun määräpaikkaan ja se on purettu kuljetusvälineestä. Tämä tarkoittaa, että myyjä kantaa vastuun tavarasta sen kuljetuksen aikana.
 • Kuljetus ja vakuutus: Myyjä vastaa kuljetuskustannuksista ja -järjestelyistä aina määräpaikkaan saakka, mutta DDP ei edellytä myyjää hankkimaan vakuutusta tavaralle. Tästä syystä ostaja voi harkita vakuutuksen hankkimista suojatakseen itseään mahdollisilta riskeiltä.

Myyjän vastuut ”DDP”-toimitusehdossa

Tavaran toimituspaikka

Myyjä on vastuussa tavaran kuljettamisesta sovittuun määräpaikkaan, joka on selkeästi määritelty sopimuksessa. Myyjän tehtävänä on huolehtia siitä, että tavara toimitetaan turvallisesti ja oikea-aikaisesti määräpaikkaan.

Tullien ja verojen maksaminen

DDP-toimitusehdon mukaisesti myyjä on vastuussa kaikista tuontitulleista, veroista ja muista maahantuontimaksuista. Myyjä hoitaa tullimuodollisuudet ja vastaa kaikista näihin liittyvistä kustannuksista.

Riskin siirto

Myyjä kantaa riskin tavaran vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta aina siihen asti, kunnes tavara on purettu kuljetusvälineestä ja saapunut määräpaikkaan. Tämä tarkoittaa, että myyjä vastaa tavarasta sen kuljetuksen aikana.

Kuljetuskustannukset

Myyjä vastaa kuljetuskustannuksista ja -järjestelyistä aina määräpaikkaan saakka.

Ostajan vastuut ”DDP”-toimitusehdossa

Vastaanottaminen ja tarkastaminen

Ostaja on vastuussa tavaran vastaanottamisesta ja tarkastamisesta määräpaikassa. Ostajan tulee varmistaa, että vastaanotettu tavara vastaa tilattua tuotetta ja että se on kunnossa.

Kuljetuskustannukset

Vaikka myyjä vastaa kuljetuskustannuksista ja -järjestelyistä aina määräpaikkaan saakka, ostaja kantaa kuljetuskustannukset määräpaikassa ja sen jälkeen.

Riskin siirto

DDP-toimitusehdon mukaisesti ostaja kantaa riskin tavaran vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta sen saavuttua määräpaikkaan ja sen purkamisen jälkeen.

Tullimuodollisuudet

Ostaja vastaa tullimuodollisuuksista maahantuontimaassa, mukaan lukien tulliasiakirjat ja niihin liittyvät maksut.

DDP-toimitusehdon edut

 • Selkeys: DDP tarjoaa selkeän ja yksiselitteisen kehyksen myyjän ja ostajan vastuille ja velvoitteille kansainvälisessä kaupassa. Tämä auttaa välttämään väärinkäsityksiä ja riitoja kaupankäynnin aikana.
 • Sopii moniin tilanteisiin: DDP on joustava toimitusehto, joka soveltuu monenlaisiin tilanteisiin ja kuljetusmuotoihin. Se voi olla hyödyllinen erityisesti silloin, kun ostaja haluaa välttää tullimuodollisuuksiin liittyvän vaivan ja riskin.
 • Riskien hallinta: DDP-toimitusehdon mukaisesti myyjä kantaa riskin tavaran vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta kuljetuksen aikana ja vastaa tullien ja verojen maksamisesta. Tämä voi olla houkutteleva vaihtoehto ostajalle, joka haluaa minimoida omat riskinsä.

DDP-toimitusehdon haitat

 • Korkeat kustannukset myyjälle: DDP edellyttää myyjältä kaikkien tuontitullien, verojen ja kuljetuskustannusten maksamista. Tämä voi olla taloudellisesti raskasta myyjälle, erityisesti jos tullit ovat korkeat tai kuljetusmatka on pitkä.
 • Tullimuodollisuudet: Vaikka DDP siirtää vastuun tullien ja verojen maksamisesta myyjälle, se edellyttää myyjältä tullimuodollisuuksien hoitamista maahantuontimaassa. Tämä voi olla monimutkaista ja aikaa vievää, ja myyjä tarvitsee hyvää tietämystä kyseisen maan tullisäännöksistä.
 • Riskit kuljetuksen aikana: Vaikka myyjä kantaa riskin tavaran vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta kuljetuksen aikana, ostajalla on vähäinen kontrolli kuljetusprosessiin. Ostaja voi joutua luottamaan myyjän valitsemiin kuljetusyhtiöihin ja -menetelmiin.
 • Korkeat kustannukset ostajalle: Vaikka DDP siirtää tullien maksamisen myyjälle, ostaja saattaa joutua maksamaan korkeampaa hintaa tuotteista, koska myyjä sisällyttää nämä kustannukset hintaan.

DDP-toimitusehto tarjoaa selkeän ja yksiselitteisen kehyksen, jossa myyjä kantaa suurimman vastuun sekä kuljetuksen että tullimuodollisuuksien osalta. Tämä voi olla houkutteleva vaihtoehto ostajalle, joka haluaa minimoida vaivansa ja riskejään kansainvälisissä kauppatapahtumissa. Kuitenkin on tärkeää huomata, että DDP-toimitusehto voi olla kustannuksellinen myyjälle, ja se vaatii tarkkaa suunnittelua ja dokumentointia, jotta voidaan varmistaa, että kaikki velvoitteet täytetään asianmukaisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *